IK DANIŞMANLIĞI

 

. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümü kendi bünyesinde İnsan Kaynakları Departmanını gerek personel maliyetlerinin yüksekliğinden gerekse de alanında nitelikli, kendini geliştirmiş uzman personel yokluğundan kuramıyorlar. Bu nedenle şirketlerin büyük bir çoğunluğu İK yönetimlerini farklı departmanlara yaptırmak zorunda kalıyorlar. Şirketlerin insan kaynaklarını yönetme kabiliyetleri, başarıya ulaşmalarını etkileyen önemli unsurlar arasındadır.

  • Çalışanlarınızın memnuniyetini ve bağlılığını araştırırız. Çıkan sonuçlara göre memnuniyet ve bağlılığı arttırıcı çözüm önerileri getiririz.
  • Şirket içinde departmanların birbirlerini değerlendirdikleri “İç Müşteri Anketi” yaparız. Sonuçları sizlerle birlikte yorumlar, öneriler getiririz.
  • Birlikte çalışan takımların birlikte daha verimli çalışmalarını sağlarız.
  • İşe alım sürecinizi tasarlarız.
  • İşe alımlarda ve atama-terfilerde kullanabileceğiniz pozisyon yetkinliklerini tanımlarız.
  • İş değerlendirme ve derecelendirme yaparak ücret aralıklarınızı karşılaştırır, yapılandırırız.
  • Ücret sisteminizi, prim ve teşvik sisteminizi ele alır; bağlılığı arttırıcı yöntemlerle yeniden yapılandırırız.
  • Çalışanların bilgi, beceri, performans ve yetkinlikleriyle doğru orantılı kariyer planlamalarını yaparız.

Hazırlanan kariyer planları doğrultusunda kritik pozisyonlar için yedekleme planları yaparız.